Veldwerk

Veldwerk schrikt veel leerkrachten natuurwetenschappen af.

Er moet rekening gehouden worden met verschillende aspecten: planning binnen het leerplan, geschikte locatie, voorbereiding in de klas, afspraken en organisatie, veiligheid, kostenraming, vervoer, water scheppen - najaar 2008 - determinerenveldwerkmateriaal, verslagen en evaluatie,… Om dit alles in goede banen te leiden is er een efficiënte aanpak en een strakke begeleiding nodig, zeker wanneer er interactief gewerkt wordt. Daarbij wordt er van de leraar of begeleider verwacht dat de leerlingen zelfstandig en probleemoplossend leren werken.
Een gedetailleerd scenario van het veldwerk dringt zich op. Hieraan wil deze website zoveel mogelijk tegemoetkomen. Het aangeboden materiaal richt zich naar leerlingen van het secundair onderwijs. Mits enige bijsturing of selectie kan het concept ook gebruikt worden voor leerlingen uit TSO, KSO en uit de B-stroom. Hiervoor worden bij de opdrachten tips en uitbreidingen voorzien.

Nieuw, uitdagend en meer aansluitend op de leefwereld van de leerlingen, zijn de downloadbare infobestandjes voor MP3-speler of Ipod en het functioneel gebruik van een gsm tijdens de excursie.